Premies

Isoleren is een investering die u doet voor het leven, doe het dus goed. Gelukkig krijgt u ook steun van onze overheden wanneer u een nieuwe of bestaande woning isoleert.
Op deze pagina lijsten we de belangrijkste premies van 2017 voor u op.

 


NIEUWBOUWPREMIES


Voor nieuwbouwwoningen en bij het indienen van een bouwvergunning moet u voldoen aan de huidige eisen voor EPB (Energieprestatieregelgeving). Hier zijn de maximale U-waarden van belang.

Bij nieuwbouw kunt u via uw netbeheerder ook een globale premie ontvangen voor het behalen van een laag E-peil, of een zo laag mogelijke verwarmings-/koelbehoefte. Ook hier zijn de eisen en premies telkens verschillend per gewest. Zo is dit in Vlaanderen enkel nog geldig voor bouwaanvragen die al in 2016 ingediend zijn. Bij een laag E-peil kunt u ook genieten van een korting op de onroerende voorheffing.

Raadpleeg deze websites voor alle actuele informatie:

 Vlaanderen:       www.energiesparen.be
 Wallonië:     energie.wallonie.be
 Brussel:     www.leefmilieubrussel.be

 


RENOVATIEPREMIES


Selecteer jouw gewest en ontdek snel de premies die voor u van toepassing zijn:


Vlaanderen

 

    


Wallonië

 

    


Brussel

 

 


Premies in Vlaanderen bij renovatie


De factuurdatum bepaalt voor welk jaar de premie wordt berekend.
De Rd-waarde van de bestaande isolatielagen mag niet meegerekend worden bij de bepaling van de Rd-waardes die hieronder worden vermeld.

 

  

Dakisolatie:

Powerroof®Powerroof® MaxxEurothane® Bi-4Eurothane® Bi-4A, L-Ments®, Powerdeck F, Eurothane Silver

Deze premie geldt ook als u uw zoldervloer isoleert (met Eurofloor of Eurofloor 300 vloerisolatie).

Als de aannemer plaatst:

RD-waarde minstens 4,5 m²K/W

   

€ 6/m²

Als u zelf plaatst:

RD-waarde minstens 4,5 m²K/W

   

€ 3/m²


  

Muurisolatie (buiten)Powerwall® buitengevelisolatie

Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.
Opmerking: Deze premie geldt enkel voor het plaatsen van isolatie langs de buitenzijde. Binnenisolatie valt hier niet onder. 

Na-isoleren van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde.

RD-waarde minstens 3 m²K/W

   

€ 15/m²


  

Muurisolatie (buiten) en ramen: combipremie

Als u gelijktijdig investeert in muurisolatie en in nieuwe ramen met hoogrendementsglas via een aannemer, ontvangt u een extra hoge premie voor de hoogrendementsbeglazing.
De premies voor muurisolatie blijven dezelfde. Dus zoals in het geval dat enkel muurisolatie wordt geplaatst (Rd ≥2m²K/W = € 15 /m² door een aannemer) 
Opgelet: deze combipremie kan in 2017 enkel aangevraagd worden indien de eerste investering al in 2016 werd gefactureerd (eindfactuur voor ramen of muren). De eindfactuur van de tweede investering dateert dan van 2017 en uiterlijk 12 maand na de eerste investering. De premie voor muurisolatie blijft gelijk (zie informatie hierboven). 

Bij vervanging enkel glas (inclusief raamwerk)

Ug-waarde max. 1,1 W/m2K
Uw-waarde max. 1,7 W/m2K 

   

€ 48/m²

max. € 1680

Bij vervanging enkel of dubbel glas (inclusief raamwerk)

Ug-waarde max. 0,8 W/m2K
Uw-waarde max. 1,7 W/m2K 

   

€ 60/m²

max. € 2100

 

  

Muurisolatie (binnen): Eurothane G binnenisolatie

Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren, die beschikt over certificaat van bekwaamheid of aspirant. Uw aannemer kan zich bij Recticel Insulation informeren om een vereiste opleiding over binnenisolatie te volgen. Werken begeleid door een architect met controle op de uitvoering van de werken, komen ook in aanmerking.

RD-waarde minstens 2 m²K/W

   

€ 15/m²

 

  

VloerisolatieEurofloorEurofloor 300, Eurowall
Voor isolatie op volle grond en van kelderplafonds, uitgevoerd door een aannemer.

RD-waarde minstens 2 m²K/W

   

€ 6/m²

 
Alle actuele voorwaarden voor het bekomen van de Vlaamse premies:

http://www.energiesparen.be  Website Vlaams Energieagentschap.
http://www.premiezoeker.be  Voor een overzicht van alle relevante premies per gemeente.
http://www.wonenvlaanderen.be  Voor de Vlaamse verbeteringspremie en info over belastingvermindering/belastingkrediet (vroeger Vlaamse renovatiepremie).
Bel 1700  Het gratis nummer van de Vlaamse overheid.

Korting op de onroerende voorheffing bij energetische renovaties in Vlaanderen: 

U kan gedurende 5 jaar vermindering krijgen(met terugwerkende kracht vanaf 1/10/2016)
   - is het E-peil ten hoogste E90, dan bedraagt de vermindering 50% van de onroerende voorheffing;
   - is het E-peil ten hoogste E60, dan bedraagt de vermindering 100% van de onroerende voorheffing.
De 'ingrijpende energetische renovatie' is een renovatie waarbij de technische installaties volledig worden vervangen en minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil worden (na)geïsoleerd.
Meer informatie over deze maatregel kan u vinden op: http://belastingen.vlaanderen.be/vermindering-voor-energiezuinige-gebouw...

* De informatie op deze pagina is geldig op 01/01/2017 en werd met de grootste zorg samengesteld.
Recticel Insulation is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze pagina.Premies in Brussel bij renovatie


  

Dakisolatie:

Powerroof®Powerroof® MaxxEurothane® Bi-4Eurothane® Bi-4AL-Ments®Powerdeck FEurothane Silver

Deze premie geldt ook als u de zoldervloer van uw onverwarmde zolder laat isoleren. U ontvangt alleen een premie als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.

Bij een RD-waarde van minstens 4 m²K/W:

Basiscategorie

   

€ 15/m²

Gemiddelde inkomens

   

€ 20/m²

Lage inkomens

   

€ 25/m²

 

  

Muurisolatie:

Powerwall® buitengevelisolatie, Eurothane® G binnenisolatie
Alleen als u de werken door een aannemer laat uitvoeren.

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de buitenzijde (Powerwall®):

Bij een RD-waarde van minstens 3,5 m²K/W

Basiscategorie

   

€ 40/m² max. 50% van de factuur

Gemiddelde inkomens

   

€ 45/m² max. 50% van de factuur

Lage inkomens

   

€ 50/m² max. 50% van de factuur

 

Na-isolatie van een bestaande buitenmuur via de binnenzijde (Eurothane® G):

Bij een RD-waarde van minstens 2 m²K/W

Basiscategorie

   

€ 20/m² max. 50% van de factuur

Gemiddelde inkomens

   

€ 25/m² max. 50% van de factuur

Lage inkomens

   

€ 30/m² max. 50% van de factuur

 

  

Vloerisolatie:

EurofloorEurofloor 300

Voor isolatie op volle grond en van kelderplafonds, uitgevoerd door een aannemer.

Op de vloerplaat: RD-waarde van minstens 2 m²K/W
Voor plafond kelder of geventileerde spouw: RD-waarde van minstens 3,5 m²K/W 

Basiscategorie

   

€ 20/m²

Gemiddelde inkomens

   

€ 25/m²

Lage inkomens

   

€ 30/m² 


Alle actuele voorwaarden voor het bekomen van de Brusselse premies:

http://www.leefmilieubrussel.be     Voor alle info en inkomenscategorieën.

• Opgelet: voor de isolatiewerken worden bijkomend altijd foto’s van de werken gevraagd als bewijsvorming.

* De informatie op deze pagina is geldig op 01/01/2017 en werd met de grootste zorg samengesteld.
Recticel Insulation is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze pagina.

Wat zijn de inkomens categorieën?

Inkomen categorie

Grens voor alleenstaande (in euro)*

Grens voor samenwonende of koppel (in euro)*

A = Basiscategorie

> 67.050,72

> 82.050,72

B = gemiddelde inkomens

33.525,36 tot 67.050,72

48.525,36 tot 82.050,72

C = lage inkomens

<33.525,36

<48.525,36

* Drempelwaarden worden verhoogd. Met één person ten laste mag je tot 38.525,36 € verdienen om tot laagste categorie te behoren.
Premies in Wallonië bij renovatie


Surf naar http://energie.wallonie.be voor actuele info over mogelijke isolatiepremies en alle voorwaarden.

Wie kan er van de premies gebruik maken?

Iedere particulier :
- Met een recht op huisvesting (eigendom, vruchtgebruik, ...), die eigenaar is van het gebouw.
- Met een belastbaar gezinsinkomen lager dan € 93.000
- Wiens eigendom minimum 20 jaar oud is

Voor welke werken kan u een premie krijgen ? Wat zijn de basisbedragen?

ENERGIE PREMIES (Voor een maximum van 100m²) Bedrag
Dakisolatie
(of zoldervloer onverwarmde zolder) 
zelf (R≥4,5 m²K/W)
door aannemer (R≥4,5 m²K/W)
€ 2/m² max € 200*
€ 5/m² max € 500*
Muurisolatie   
(Enkel door aannemer)
langs de binnenzijde (R≥2 m²K/W)
langs de buitenzijde (R≥3,5 m²K/W)
€ 8/m² max € 800*
€ 12/m² max € 1.200*
Vloerisolatie
(Enkel door aannemer)
Vloerisolatie (R≥2 m²K/W)
Kelderplafond (R≥3,5 m²K/W)
€ 8/m² max € 800*
  Energie audit
Noodzakelijk voor muurisolatie
en vloerisolatie om een premie
te kunnen ontvangen. 
Door een PAE2 auditeur € 200

 * voor een gezinswoning

RENOVATIE PREMIES Bedrag
Dakisolatie Vervangen dakbedekking
Vervanging van de dakstructuur
€ 8/m²
€ 500
verbeteren van de wand
stabiliteit en veiligheid
(Muren en vloeren)
vervanging van muren
Instabiele muren
Vervanging van ondersteuningen
Drogen Muren
Verwijderen van schimmels
Kelderventilatie
€ 8/m²
€ 8/m²
€ 8/m²
€ 8/m²
€ 500
€ 500

 

Wat zijn de toeslagen ?
Hogere premies op basis van het inkomen:

Toeslag 1 (volgens het inkomen)
Inkomen categorie Gezamelijk belastbaar
gezinsinkomen (in euro)*
Toeslag** op het basisbedrag 
 C1  < 21.900  + 200%
 C2  21.900,01<<31.100  + 100%
 C3  31.100,01<<41.100  + 50%
 C4  41.100,01<< 93.000***  Geen

Toeslag 2 (voor meerdere werken - enkel energie premies)
 Inkomen categorie Gezamelijk belastbaar
gezinsinkomen (in euro)*
Toeslag** op het basisbedrag
 C1  < 21.900  + 30%
 C2  21.900,01<<31.100  + 20%
 C3  31.100,01<<41.100  + 10%
 C4  41.100,01<< 93.000***  Geen
* Om de categorie van het inkomen te bepalen, wordt een bedrag van € 5.000 in mindering gebracht per kind ten laste
** De premie mag in geen geval meer bedragen dan 70% van het factuurbedrag
*** € 93.000 is het absolute maximum
 
TOTALE PREMIE = basisbedrag + toeslag 1 + toeslag 2

 

Wanneer en hoe kan ik mijn premie verkrijgen ?

Nieuwe dossiers kunnen worden ingediend vanaf januari 2017.
Enkel dossiers met de factuur datum na 1 januari 2017 kunnen worden ingediend.

Opgelet:
- De energie premies worden bepaald door de administratieve diensten
- Hetzelfde geldt voor de renovatie premie + een voorafgaande schatting door een openbaar schatter.

Volgens de eerdere verordeningen zijn deze premies aftrekbaar van de terugbetaling van het geleende bedrag in het cader van Ecopack.

Voor meer informatie kan u ook de groene telefoon bellen op het nummer 1718. 
primes wallonie tel 1718 

* De informatie op deze pagina is geldig op 01/01/2017 en werd met de grootste zorg samengesteld.
Recticel Insulation is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten op deze pagina.

Print Send to friend