Mur szczelinowy

Powrót

 

1. WSTĘP

Zasada ściany trójwarstwowej polega (z pominięciem regionalnych różnic polegających na grubościach) na:

 1. Ściana zewnętrzna budowana z połówki cegły;
 2. Szczelina
 3. Ściana wewnętrzna murowana
 4. Tynk wewnętrzny

Zadanie muru wentylowanego skupia się na zapobieganiu przedostawaniu się wilgoci do ściany wewnętrznej.
W ogólny sposób można stwierdzić, że:
ściana zewnętrzna = warstwa zabezpieczająca przed opadami atmosferycznymi
szczelina = przerwa kapilarna
ściana wewnętrzna + tynk = wiatroszczelność

Uwzględnić należy okoliczności, w których zacinający deszcz po krócej lub dłużej trwających opadach (zależnie od kapilarności cegły zewnętrznej) powoduje spływanie wody do wnętrza szczeliny . Woda ta powinna zostać odprowadzona na zewnątrz przerwami wentylacyjnymi na dole ściany zewnętrznej.

Nie można udzielić zobowiązującej gwarancji odnoszącej się do szczelności i odporności na opady atmosferyczne i przenikanie wilgoci w przypadku kiedy:
- ściana wewnętrzna w dużym stopniu przepuszcza powietrze (jest np. wykonana z betonu)
- ściana zewnętrzna wykonana została z niekapilarnych cegieł
- szczelina jest zbyt wąska

Szczelina może być wykonana w sposób umożliwiający jej dodatkowe wentylowanie. Dodatkowa wentylacja występuje w przypadku kiedy na każdy metr bieżący ściany zewnętrznej pozostawione zostają na dole i na górze przynajmniej po jednej lub więcej otwartej fudze.
W procesie wznoszenia budynku ściany wewnętrzna i zewnętrzna połączone zostają między sobą odpowiednimi kotwami.

 

2. MONTAŻ IZOLACJI ŚCIAN

•Pełna ściana wentylowana

Szczelina całkowicie wypełniona izolacją.

Advantage:
- placing is less critical
- no chance of convection streams

Disadvantage:
- insulation is in direct contact with the damp outer leaf
- certaub insulation products become damp slowly
- negative influence on the insulation capacity
- outer leaf can only dry up trhough the outside
- outer leaf may not be painted nor constructed out of vapour impermeable materials

Advised against with:
- strongly exposed outside walls (outside walls higher than 25 metres)
- outside walls of buildings in the coastal region higher than 8 metres
- all outside walls of buildings situated along the beach
- strong vapour impermeable outside walls, for instance outside walls finished with vapour impermeable paint of when using glazed facing bricks

Szczelina częściowo wypełniona izolacją.

 

 

Częściowe wypełnienie muru szczelinowego przy pomocy płyty EUROWALL z izolacją zamocowaną na wewnętrznej części muru przyczynia się do następujących korzyści:                                          

 • brak możliwości wpływania opadów na termoizolację
 • nadmiernie utrzymująca się lub powstająca wilgoć może być wentylowana wzdłuż szczeliny
 • szybkie wysychanie  zewnętrznej części muru po opadach

 

Innymi słowy, perfekcyjna izolacja jest realizowana poprzez zachowanie

wszystkich funkcji muru szczelinowego. 

                                                                                                           

 

 

  mur szczelinowy                 

 

Mur szczelinowy Recticel - Eurowall

 

 1.  EUROWALL
 2. Ściana wewnętrzna
 3. Warstwa tynku wewnętrznego
 4. Hydroizolacja
 5. Posadzka betonowa
 6. EUROFLOOR
 7. Podłoże betonowe
 8. Cegła izolująca
 9. Ściana elewacyjna
 10. Szczelina wentylacyjna
 11. Klips mocujący
 12. Hak szczelinowy
 13. Przestrzeń powietrzna
 14. Fuga posadzkowa

 

Montaż

W sposób zgodny z normą NBM B24-401 – „wykonanie prac                    murarskich” zaleca się najpierw pobudowanie ściany wewnętrznej w celu usunięcia resztek zaprawy znajdującej się na ziemi pod ścianą po stronie planowanej szczeliny.

Płyty Eurowall zamontowane powinny zostać i połączone między sobą zamkiem pióro-wpust oraz zamocowane przy użyciu kotew . O ile zaistnieje taka konieczność ściana powinna zostać wstępnie wyrównana w celu umożliwienia, jak najlepszego przylegania Eurowall do ściany wewnętrznej.

Eurowall nałożone może zostać na każdy rodzaj podłoża: pełna cegła, cegła silikatowa, beton, beton komórkowy, ….

Zachowywana szczelina powinna mieć przynajmniej 30 mm szerokości w celu osiągnięcia w praktyce szczeliny o szerokości 10-20mm z zachowaniem tolerancji wynikających z nierówności podłoża lub niedokładności montażu.

Płyty Eurowall montowane są warstwą srebrną na zewnątrz z piórem skierowanym do góry. Matowa okładzina skierowana jest w stronę ściany wewnętrznej, błyszcząca w stronę szczeliny wentylacyjnej. Matowa okładzina odporna jest na substancje alkaliczne występujące w zaprawach murarskich.

Płyty Eurowall montowane mogą być zarówno jedno- jak też i dwuwarstwowo. Układ dwuwarstwowy gwarantuje przykrycie łączeń między płytami znajdującymi się w warstwie pierwszej.                                       

                 

 

Mur szczelinowy montaż         

1. Oszklenie
2. Rama okienna
3. Nadproże
4. EUROWALL
5. Ściana wewnętrzna
6. Tynk
7. Zabezpieczenie fugi
8. Metalowy kątownik
9. Otwarta fugawentylacyjna
10. Ściana zewnętrzna
11. Dylatacja
12. Obudowa ramy okiennej lub ościeżnicy 

 

 

 

Podczas wykonywania prac wznoszących ściany powinny one zostać zabezpieczone przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Na czas przerwy w kontynuacji prac (koniec dnia roboczego, weekend, okres urlopowy,…) ściany powinny zostać osłonięte i zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci.

 

Insulation combifix fixation 

Drill diameter 8 mm. Inserting the insulation plug. Insulation attachment is now windproof. Push the cavity anchor into the plug as far as the stop. Hammer in the cavity anchor as far as the washer with the striker tube. Fold over the cavity anchor as necessary.

Print Send to friend