Montaż na podłożu drewnianym

Powrót

Wstęp

- Wybór sposobu montażu oraz struktury roboczej uzależniony jest w dużej mierze od rodzaju podłoża, jak również wymogów budowlanych. Płyty EUROTHaNE G zastosowane mogą zostać jako wykończeniowo-termoizolacyjna warstwa ścian, sufitów lub ścianek działowych. W tym zastosowaniu EUROTHANE G zamontowane zostaje najczęściej na drewnianym podłożu.

- Jako wykończenie ścian EUROTHANE G może zostać bezpośrednio zamontowane na podłożu poprzez zastosowanie metody klejenia.               

- Płyty EUROTHANE G powinny zostać zamocowane na wysokości przynajmniej 1 cm nad gotową podłogą, a  to w celu zapobieżenia nasiąkaniu płyty GK wilgocią. W przypadku braku możliwości zastosowania się do niniejszego wymogu spód płyty GK stanowiącej element panelu EUROTHANE G zabezpieczony powinien zostać folią budowlaną lub specjalnym kitem uszczelniającym.

Montaż na podłożu drewnianym

- Podłoże nośne powinno być w pełni stabilne. Maksymalne odchylenie pod wpływem oczekiwanego obciążenia nie powinno przekraczać wartości równej 1/300.

- W celu zbudowania konstrukcji roboczej używać należy prostych i suchych elementów drewnianych (RNG 3 gatunek NBN 272) Listwy ułożone powinny zostać wzdłuż powierzchni na której ułożone zostają płyty EUROTHANE G. Użyte listwy nie mogą być zabezpieczone żadnym rodzajem impregnatu, który przez dyfuzję będzie miał negatywne oddziaływanie na elementy mocujące lub samą izolację.

Insulation, fixation to a wooden supporting structure

1. Łata drewniana (montażowa)
2. Podłogowa łata drewniana
3. Klin drewniany
4. Wkręt montujący
5. Eurothane G
6. Mata drewniana (montażowa)
7. Wykończenie fugi / łączenia:                
A: taśma klejąca                
B: taśma fugująca                
C: warstwy wykończeniowe 
D i E: warstwy wkończeniowe

 

UWAGI:
Montaż płyty na łączeniach / fugach zawsze odbywać powinien się na listwie.
Płyty EUROTHANE G przechowywać należy na płaskim podłożu w suchym środowisku 

 

- Płyty EUROTHANE G posiadają większą sztywność wzdłużną niż poprzeczną. Wzajemna odległość pomiędzy listwami drewnianymi może więc przy układzie poprzecznym być większa (650 mm) niż  w przypadku montażu wdłużnego (600 mm).

- Montaż płyty EUROTHANE G na konstrukcji nośnej odbywa się najczęściej przy użyciu odpowiedniego rodzaju wkrętów zakończonych stożkową główką. Do montażu płyty do grubości 35 mm użyć można również odpowiednich gwoździ.

- Zaletą wkrętów jest zmniejszenie ryzyka rozszczepienia listwy, jak również uszkodzenia płyty podczas wbijania gwoździ oraz fakt, że zamontowana zostaje ona w mniejszej ilości punktów.

- Odległość wkrętów od krawędzi płyty EUROTHANE G powinna wynosić minimum 10 mm. Odległość od krawędzi odłamanych lub odciętych nie powinna być mniejsza niż 15 mm. Maksymalna odległość pomiędzy wkrętami nie powinna przekraczać 250 mm (200 mm dla gwoździ).

- Wkręty lub gwoździe wkręcone lub wbite powinny zostać w płytę zawsze prostopadle do jej powierzchni w sposób przy którym ich główka zagłębiona jest w płytę gipsowo kartonową maksymalnie na kilka dziesiątych części milimetra nie przedziurawiając go. Elementy montażowe nie mogą przebijać na wylot listew drewnianych stanowiących konstrukcję nośną. Wkręty powinny zostać odpowiednio dobrane grubością i długością oraz kształtem (patrz powyżej). Długość wkrętów powinna przewidywać ich zagłębienie w element łaty drewnianej na przynajmniej 20 mm.

Print Send to friend