Platdakisolatie met helling POWERDECK FA op staaldak voor daken met een geringe waterafvoer en partieel gekleefde bitumineuze dichtingslaag volgens de gietmethode

Terug naar overzicht
Download hier de bestektekst
DOC (24,5 kb)

 

 

 

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyisocyanuraatschuim (TAUFOAM by Recticel / POWERDECK FA), met een volumegewicht in de kern van 30 kg/m³, een Euroclass E (product) volgens EN 13501-1 en een Euroclass B s2 d0 (end use steeldeck).
De platen zijn aan beide zijden bekleed met een mineraal gecoat glasvlies.
De platen hebben een technische goedkeuring en een CEN Keymark. Hierdoor zijn zij onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme.
De productie van deze isolatieplaten is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.
De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD= 0,026 W/mK.
De druksterkte bij 10% vervorming: > 120 kPa (1,2 kg/cm²).
De afmetingen van de platen zijn 1200 mm x 600 mm. De dikte varieert in de lengterichting.
Het afschot bedraagt : 1/60 OF 1/80
De minimale dikte van de isolatieplaten zal gelijk zijn aan 1/3 van de golfbreedte van de staalplaat. Wanneer de golfbreedte meer dan 100 mm bedraagt worden de uiteinden van de isolatie dragend verlegd. De platen worden met gesloten voegen geplaatst.
De waterdichte bedekking wordt onmiddellijk na de plaatsing van de isolatie aangebracht.
De isolatieplaten worden mechanisch bevestigd op het staaldak. Het aantal bevestigingen zal bepaald worden in functie van hun kwaliteit, de windbelasting en de dikte van de staalplaat, maar zal minimum 4 per plaat bedragen in het centrale dakgedeelte en minimum 5 per plaat in de randzone en de hoeken van het dak. Kimfixatie zal eveneens voorzien worden. De aan te wenden mechanische bevestigingsmiddelen zullen voldoen aan de eisen overeenkomstig de UEAtc-klasse II en een minimale diameter van 4,8 mm hebben. De waterdichte bedekking wordt onmiddellijk na de plaatsing van de isolatie aangebracht.
Op de isolatiepanelen wordt een geperforeerde bitumineuze laag aangebracht, geschikt voor toepassing van de gietmethode. De bitumineuze dakbedekking wordt hierop volledig gekleefd door middel van warme bitumen.
De noodzaak van een dampremmende laag zal bepaald worden door berekening ofwel volgens de Technische Voorlichting 215 "HET PLATTE DAK" van het WTCB. De specifieke richtlijnen vervat in de Technische Goedkeuring van het isolatiemateriaal zijn van toepassing; bij het ontbreken ervan zijn de algemene bepalingen van de NOTA 215 te volgen.
Een legplan, opgemaakt door de fabrikant van de isolatiepanelen, zal voorgelegd worden voor de aanvang der werken. Dit zal opgemaakt worden in functie van:
- de afmetingen van het dak
- de plaats van de waterafvoerpunten
- de minimum gemiddelde dikte
Volgende aantallen en diktes zullen gebruikt worden:

Minimale dikte

Maximale dikte

Aantal (1/80)

 

Aantal (1/60)

 

 

80A = 

 

60A =

 

 

 

80B = 

 

60B =

 

 

 

80C = 

 

60C =

 

 

 

80D = 

 

60D =

 

 

 

60mm =

 

80mm =

 

Print Send to friend