Platdakisolatie EUROTHANE SILVER op betondak met losliggende kunststofdakbedekking - niet bitumenbestand

Terug naar overzicht
Download hier de bestektekst
DOC (22,0 kb)

 

 

 

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyisocyanuraatschuim (EUROTHANE SILVER), met een volumegewicht in de kern van  30 kg/m³ en een brandklasse Euroclass B s2 d0 (end use steeldeck).
De platen zijn aan beide zijden bekleed met een gasdicht meerlagencomplex.
De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD = 0,022 W/mK.
De platen hebben een technische goedkeuring en een CEN Keymark. Hierdoor zijn zij onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme.De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2008 en ISO 14001:2004.
De druksterkte bij 10% vervorming: > 150 kPa (1,5 kg/cm²).
De afmetingen van de platen zijn 600 mm x 1200 mm.
De isolatieplaten worden volledig losliggend op de dampremmende laag gelegd. De platen worden verspringend en met gesloten voegen geplaatst.
De kunststofdakbedekking wordt onmiddellijk na de plaatsing van de isolatie volledig onafhankelijk aangebracht.
Een zware schutlaag - grind, tegels of een monoliete bescherming (beton, asfalt) zal hierop aangebracht worden, om de windkrachten op te vangen, volgens de voorschriften van de fabrikant van het dichtingsmembraan. In het geval van tegels op tegeldragers zal het grondoppervlak van deze derwijze bepaald worden dat de drukspanning op de isolatie ter plaatse van deze tegeldragers niet hoger oploopt dan ongeveer een vierde van de drukweerstand van het isolatiemateriaal gemeten bij een samendrukking van 10%.
De noodzaak van een dampremmende laag zal bepaald worden door berekening ofwel volgens de Technische Voorlichting 215 "HET PLATTE DAK" van het WTCB. De specifieke richtlijnen vervat in de Technische Goedkeuring van het isolatiemateriaal zijn van toepassing; bij het ontbreken ervan zijn de algemene bepalingen van de NOTA 215 te volgen.
Volgende oppervlakten en diktes zullen gebruikt moeten worden:

Omschrijving

Dikte

Oppervlakte

RD-waarde

 

(in mm)

(in m²)

(m²K/W)

 
Print Send to friend