Brandveilige platdakisolatie POWERDECK op betondak met losliggende kunststof dichtingslaag - niet bitumenbestand

Terug naar overzicht
Download hier de bestektekst
DOC (27,5 kb)

 

 

 

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyisocyanuraatschuim (TAUFOAM by Recticel / POWERDECK), met een volumegewicht in de kern van  30 kg/m³ en een brandreactie A1 volgens KB 19/12/1997, Class 1 volgens BS 476 part7, FM Approval class 1 volgens FM Approval Standard 4450, Euroclass B s2 d0 (end use steeldeck) en Euroclass D s2 d0 (product) volgens EN 13501-1.
De platen zullen aan beide zijden bekleed zijn met een lichtgewafelde zuivere aluminiumfolie van ca. 50µ.
De platen zullen een technische goedkeuring en een CEN Keymark hebben. Hierdoor zijn zij onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole, uitgevoerd door een erkend organisme.
De productie van deze isolatiepanelen is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.
De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD = 0,024 W/mK.
De druksterkte bij 10% vervorming: > 150 kPa (1,5 kg/cm²).
De afmetingen van de platen zijn 1200 mm x 600 mm.De isolatieplaten worden volledig losliggend op de dampremmende laag gelegd. De platen worden verspringend en met gesloten voegen geplaatst.
De kunststof dichtingslaag wordt onmiddellijk na de plaatsing van de isolatie volledig onafhankelijk aangebracht.
Een zware schutlaag - grind, tegels of een monoliete bescherming (beton, asfalt) - zal hierop aangebracht worden, om de windkrachten op te vangen, volgens de voorschriften van de fabrikant van het dichtingsmembraan. In het geval van tegels op tegeldragers zal het grondoppervlak van deze derwijze bepaald worden dat de drukspanning op de isolatie ter plaatse van deze tegeldragers niet hoger oploopt dan ongeveer een vierde van de drukweerstand van het isolatiemateriaal gemeten bij een samendrukking van 10%.
De kwaliteit van de dampremmende laag zal bepaald worden door berekening ofwel volgens de Technische Voorlichting 215 "HET PLATTE DAK" van het WTCB. De specifieke richtlijnen vervat in de Technische Goedkeuring van het isolatiemateriaal zijn van toepassing; bij het ontbreken ervan zijn de algemene bepalingen van de NOTA 215 te volgen.
Volgende oppervlakten en diktes zullen gebruikt moeten worden:

Omschrijving

Dikte

Oppervlakte

RD-waarde

 

(in mm)

(in m²)

(m²K/W)

Print Send to friend