Brandveilige platdakisolatie POWERDECK B op staaldak met partieel gekleefde bitumineuze dichtingslaag volgens de lasmethode

Terug naar overzicht
Download hier de bestektekst
DOC (27,5 kb)

 

 

 

De thermische isolatie zal uitgevoerd worden met platen in hard polyisocyanuraatschuim (TAUFOAM by Recticel / POWERDECK B), met een volumegewicht in de kern van  30 kg/m³ en een brandreactie Euroclass B s2 do (end use steeldeck) of Euroclass F volgens EN 13501-1.
De platen zijn aan de onderzijde bekleed met een mineraal gecoat glasvlies en aan de bovenzijde met een gebitumineerd glasvlies met polypropyleen vlies.
De platen hebben een technische goedkeuring en een CEN Keymark. Hierdoor zijn zij onderworpen aan een permanente kwaliteitscontrole uitgevoerd door een erkend organisme.
De productie van deze isolatieplaten is gecertificeerd volgens ISO 9001:2000.
De gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt λD = 0,026 W/mK.
De druksterkte bij 10% vervorming: > 120 kPa (1,2 kg/cm²).
De afmetingen van de platen zijn 1200 mm x 1000 mm en 1200 mm x 600 mm.
De minimale dikte van de isolatieplaten zal gelijk zijn aan 1/3 van de golfbreedte van de staalplaat. Wanneer de golfbreedte meer dan 100 mm bedraagt worden de uiteinden van de isolatie dragend verlegd. De platen worden verspringend en met gesloten voegen geplaatst.
De waterdichte bedekking wordt onmiddellijk na de plaatsing van de isolatie aangebracht.
De isolatieplaten worden mechanisch bevestigd op het staaldak met de gebitumineerde zijde naar boven. Het aantal bevestigingen zal bepaald worden in functie van hun kwaliteit, de windbelasting en de dikte van de staalplaat, maar zal minimum 4 per plaat bedragen in het centrale dakgedeelte en minimum 6 per plaat in de randzone en de hoeken van het dak. Kimfixatie zal eveneens voorzien worden. De aan te wenden mechanische bevestigingsmiddelen zullen voldoen aan de eisen overeenkomstig de UEAtc-klasse II en een minimale diameter van 4,8 mm hebben.
- of: Op de isolatiepanelen wordt een geperforeerde bitumineuze laag aangebracht, geschikt voor toepassing van de brandmethode. De bitumineuze dakbedekking wordt hierop volledig gelast.
- of: Aanbrengen op de isolatieplaten van een eerste gewapend bitumenlaag aan de onderzijde voorzien van een "snellasstrepen of -punten". Het membraan wordt door licht aanvlammen met de zachte vlam van de brander partieel gekleefd op de isolatieplaten. De toplaag wordt hierop volledig gelast.De noodzaak van een dampremmende laag zal bepaald worden door berekening ofwel volgens de Technische Voorlichting 215 "HET PLATTE DAK" van het WTCB. De specifieke plaatsingsrichtlijnen van deze NOTA 215 zijn van toepassing.
Volgende oppervlakten en diktes zullen gebruikt moeten worden:

Omschrijving

Dikte

Oppervlakte

RD-waarde

 

(in mm)

(in m²)

(m²K/W)

Print Send to friend