Bouwfysische berekening

Recticel Insulation heeft de kennis en middelen (software) in huis om een bouwfysische berekening op te stellen van een constructie-element (vloer, wand of dak) in combinatie met een bepaald binnenklimaat.

Voor een dakopbouw kan men bijvoorbeeld op deze manier het volgende nagaan:

- is er een dampscherm noodzakelijk
- zo ja, welk type dampscherm (E1, E2, E3 of E4) is er nodig

Een bouwfysische berekening is in het bijzonder aangewezen bij thermische dakrenovaties waarbij de bestaande dakdichting als dampscherm zal fungeren waaronder reeds isolatie aanwezig is.

De volgende gegevens zijn noodzakelijk om een bouwfysische berekening aan te vragen:

- gedetailleerde opbouw van het betreffende constructie-element (type materiaal van de verschillende lagen, alsook de diktes ervan)
- functie van het gebouw (woning, sporthal, ...) of het binnenklimaat (temperatuur en relatieve vochtigheid)

Uw aanvraag om een bouwfysische berekening uit te voeren kunt u faxen naar 0488 48 31 87 of u kunt ook een contactformulier invullen.

Print Send to friend