CE-label

Sinds 13 mei 2003 zijn de fabrikanten van isolatieproducten bestemd voor de bouw verplicht hun producten te markeren met een CE-label. De Europese Bouw­producten Richtlijn stelt dat bouwproducten aan een aantal essentiële vereisten moeten voldoen om in aanmerking te komen voor CE-markering. Het CE-label maakt de vergelijking tussen de verschillende materiaalsoorten voor de consument zeer eenvoudig. Voor­deel voor de fabrikant is dat hij gemakkelijker zijn product op de Europese markt kan introduceren. Het CE-label functioneert dan ook als het Europese pas­poort voor dergelijke bouwproducten. Zonder CE-mar­ke­ring mag een isolatieproduct niet verhan­deld wor­den.

Het CE-label bevat naast een aantal basiskenmerken (zoals plaatafmetingen) ook een aantal gedeclareerde eigenschappen die door de Europese geharmoni­seer­de productnormen zijn opgelegd. Het declareren van een dergelijke eigenschap, zoals bijvoorbeeld isolatiewaarde of brandgedrag, is het resultaat van intensief testen in de fabriek zelf en door erkende externe laboratoria.


Met het CE-label geeft de fabrikant aan dat het product aan de essentiële vereisten van de Europese Bouw­producten Richtlijn voldoet en dat het product conform de geharmoniseerde Europese productnormen wordt verhandeld.

Het CE-label is uitsluitend een conformiteitsmerk, en dus geen kwaliteitsmerk.

Print Send to friend