Nieuws

  • vrij 15 januari 2010

    Bijna 40% van alle fossiele brandstoffen wordt gebruikt voor het verwarmen van gebouwen. Het is dan ook absoluut nodig dat bij 'duurzaam bouwen en wonen' voorrang wordt gegeven aan energiebesparing. Het potentieel van kunststofisolatie om bij te dragen tot minder energieverbruik en minder CO2-emissies is groot. Een recente studie van...

  • din 14 juli 2009

    Brussel, 14 juli 2009 – In opdracht van de International Council of Chemical Associations (ICCA), de mondiale organisatie voor de chemische industrie waarvan essenscia deel uitmaakt, is door McKinsey onderzoek gedaan naar de uitstoot van de CO2 over de gehele levenscyclus van chemische producten en haar toepassingen. De studie...

  • din 30 juni 2009

    Het nieuwe en verruimde West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen volgt sinds 2008 het West-Vlaams Milieucharter op en is het eerste zorgsysteem rond 'duurzaam ondernemen'. Naast aandacht voor milieu, zijn er nu namelijk ook criteria opgenomen met aandacht voor economisch en mensvriendelijk ondernemen. Deze ruimere invalshoek sluit perfect aan...

Print Send to friend