Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren en Recticel Insulation is voorloper.

Terug naar overzicht

Tommelein geeft het BENOveer-startschot

Vlaanderen gaat vanaf nu BENOveren! Dit nieuwe werkwoord staat voor 'beter renoveren'. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein gaf op de bis-beurs in Gent het startschot voor de informatiecampagne van de Vlaamse overheid, zowel voor particulieren als voor professionelen in de bouwsector. Hier ontving Recticel Insulation, samen met enkele andere industriële partners, het 'ik BENOVeer' voorloperslabel uit handen van minister Tommelein.

2016 BENOveren voorlopers met Recticel Insulation

BENOveren

Gewoon renoveren? Als het van de Vlaamse overheid afhangt, doen Vlamingen daar voortaan niet meer aan mee. Vlaanderen ‘BENOveert’ vanaf nu. Dit nieuwe werkwoord staat voor ‘beter renoveren’. Met hogere ambities op het vlak van energieprestaties en met voldoende professioneel advies, zodat de diverse renovatiestappen in de meest logische volgorde worden genomen.

De term ‘BENOveren’ is communicatieterm die voortvloeide uit het Renovatiepact 2050 waar zowel de Vlaamse Overheid als diverse stakeholders uit de renovatiesector hun schouders onder steken om tegen 2050 de renovatiegraad van ons Vlaams woningpatrimonium op te drijven en om de energieprestaties van onze woningen sterk te verbeteren. De uiteindelijke ambitie van het Renovatiepact is om tegen 2050 elk huis of elk appartement even energiezuinig te maken als een energetisch performante nieuwbouwwoning van vandaag. Het werkwoord ‘BENOveren’ is de communicatieve roepnaam voor deze langetermijndoelstelling.

2016 BENOveren voorloper Recticel Insulation

Informatiecampagne

“Wie verstandig is, BENOveert. En wie verstandig is, wacht niet langer om aan de BENOvatie van zijn woning te beginnen. Hoe sneller u BENOveert, hoe sneller u profiteert van de vele voordelen die een geBENOveerde woning te bieden heeft: een lagere CO2-uitstoot en een lagere energiefactuur, een hoger wooncomfort en een hogere waarde voor je woning…”, zo klinkt het bij monde van het VEA (Vlaams EnergieAgentschap).

Om die boodschap nog meer kracht bij te zetten en om uit te leggen wat BENOveren precies inhoudt, wat de vele voordelen van BENOveren zijn en hoe u nu al kan BENOveren in plaats van ‘gewoon’ te renoveren, bereidde de Vlaamse Overheid de brochure ‘BENOveren: wat, waarom en hoe?’ voor. Die kunt u gratis bestellen of downloaden via www.energiesparen.be/ikBENOveer.

Vanaf half oktober zullen op de regionale tv-zenders reportages te zien zijn over 4 voorbeeldprojecten van woningen die nu al worden geBENOveerd.

Ik BENOveer TV reeks

Wie de hele BENOveer-campagne op de voet wil volgen – want na deze eerste communicatiefase volgt nog een veel grootschaligere sensibiliserende campagne – en wil weten hoe vandaag al de BENOvatieprincipes in de praktijk te brengen, kan zich inschrijven op de Facebookpagina www.facebook.com/ikBENOveer.

‘ik BENOveer’-voorlopers

Omdat lokale overheden, intermediaire organisaties, kredietinstellingen en zeker ook professionelen in de bouwsector – architecten, aannemers, energiedeskundigen, producenten van bouwmaterialen … – van kapitaal belang zijn om een stevig BENOvatiedraagvlak uit te bouwen, roept VEA hen op om de BENOvatieprincipes vanaf vandaag in de praktijk te brengen en te promoten.

Zo stelt VEA het voorloperslabel ‘ik BENOveer’ ter beschikking aan professionelen die de BENOvatie-principes nu al promoten en/of in de praktijk brengen en die zich als BENOvatie-voorloper willen profileren. Ook organisaties en federaties die zelf initiatieven op het getouw te zetten om de doelstellingen van de BENOvatie-campagne mee te helpen realiseren, kunnen het label behalen.

Het is in dat kader dat minister Bart Tommelein op de officiële opening van de bis-beurs de eerste voorloperslabels ‘ik BENOveer’ uitreikte aan Recticel Insulation en enkele andere industriële partners. Deze voorlopers hebben namelijk de handen in elkaar geslagen om via een grootschalige campagne de kandidaat-verbouwer te overtuigen om niet langer gewoon te renoveren maar om te BENOveren. Samen ontwikkelen ze ook een website die aan verbouwers uitlegt hoe ze hun perfecte BENOvatie-traject kunnen uitstippelen.

De bedoeling is dat er na deze eerste uitreiking nog heel wat voorlopers volgen.

Meer info?

Print Send to friend