Isolatielexicon

Hier kan u de meest voorkomende begrippen en waardes in de isolatiewereld terugvinden en wat ze betekenen.
Heeft u daarna nog vragen? Contacteer ons gerust of stel uw vraag op www.isolatievraag.be. 


  ISOLATIEWAARDES

 

  RD-waarde    Het warmte-isolerend vermogen van een materiaal. Hoe hoger de RD-waarde, hoe beter het isoleert. 
     
  U-waarde   De isolatiewaarde van een deel van een gebouw, zoals een dak of muur. Een lage U-waarde betekent weinig warmteverlies. 
     
  Ug-waarde   U-waarde van de beglazing.
     
  Uw-waarde   U-waarde van het volledig raam. (beglazing en frame) 
     
  λD (Lambda-
  waarde)
  Warmtegeleidingscoëfficiënt. Geeft aan hoeveel warmte een materiaal geleidt. Hoe lager deze coëfficiënt, hoe beter het materiaal isoleert.

 

 
  ISOLATIEBEGRIPPEN

 

  EPC    Energieprestatiecertificaat.
Het EPC geeft de energiezuinigheid van uw woning weer aan de hand van een kengetal. Hoe lager het energieverbruik, hoe lager dit getal, en dus hoe beter uw EPC. Bij de verkoop of de verhuur van uw woning bent u verplicht om dit document voor te leggen. Het energieprestatiecertificaat is 10 jaar geldig. 
     
  EPB   Energieprestatieregelgeving.
De Energieprestatieregelgeving heeft eisen op gebied van thermische isolatie (K-peil, U-waarden, R-waarden), energieprestatie (E-peil, netto-energiebehoefte en hernieuwbare energie) en binnenklimaat (ventilatie en oververhitting). De specifieke eisen hangen onder andere af van de datum waarop de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of melding is ingediend en de aard van de werken (renovatie,nieuwbouw,...)
     
  E-peil   Toont de energieprestatie van een woning. Hoe lager dit peil, hoe energiezuiniger de woning.
     
  K-peil   Het isolatiepeil van een gebouw. Hoe lager dit peil, hoe energiezuiniger de woning. 
     
  Passiefhuis   Een passiefhuis is een heel energiezuinige woning waarbij de warmteverliezen heel sterk beperkt worden door een doorgedreven isolatie, het vermijden van koudebruggen en het toepassen van een doorgedreven luchtdichtheid. Het grootste deel van het jaar is geen actieve verwarming of koeling nodig, tenzij bij extreme weersomstandigheden.
     
  BEN-Woning   Bijna Energie-Neutrale woning.
In 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Europa bijna-energieneutraal zijn volgens de europese richtlijnen. Een BEN-woning moet aan 7 eisen voldoen, waaronder een E-peil van lager of gelijk aan E30. Ontdek alle voorwaarden op www.iedereenben.be/watisben.html
     
  Renovatie 2020   Met het Energierenovatieprogramma 2020 wil de Vlaamse overheid tegen 2020 alle energieverslindende woningen aanpassen. Daarbij focust ze op vier actiepunten: alle daken en/of zoldervloeren degelijk isoleren, enkele beglazing vervangen door hoogrendementsglas, alle verouderde of elektrische verwarmingsinstallaties vervangen en buitenmuren isoleren. De website www.renovatie2020.be gidst u door deze 4 stappen.
     
  Koudebruggen   Koudebruggen zijn plaatsen waar de thermische isolatie onderbroken wordt door een niet-isolerend materiaal. Daardoor gaat heel wat warmte verloren en komt de koude naar binnen. Op die plaatsen is de kans op schimmelvorming of condensatie het grootst. Koudebruggen komen typisch voor rond ramen, deuren en bij de aansluiting van verschillende bouwdelen.
     
  Onderdak   Het onderdak bevindt zich onder de dakbedekking en beschermt de dakstructuur en isolatie tegen weersinvloeden Als u van binnenuit de dakpannen ziet, is er geen onderdak voorzien.
Print Send to friend