Muur

Het principe van elke spouwmuur ziet er (regionale verschillen in muurdiktes en spouwbreedtes buiten beschouwing gelaten) als volgt uit:
1. Buitenspouwblad in metselwerk, al dan niet afgewerkt met buitenpleister of verflagen
2. Spouw: deels of volledig voorzien van een isolatielaag
3. Binnenspouwblad in dragend metselwerk of gewapend beton
4. Binnenafwerking (bv. Binnenpleisterwerk)

De functie van een spouwmuur is het verhinderen van elke wateroverdracht naar het binnen - spouwblad.
Algemeen kan gesteld worden dat: buitenspouwblad = regenscherm spouw = capillaire snede binnenspouwblad + pleister = dragend element en luchtdichtheid.

Er moet rekening gehouden worden met het feit dat, bij slagregen, na kortere of langere tijd (naargelang de capillariteit van de steen) er aan de spouwzijde minder of meer water van het buitenspouwblad afloopt. Dit water moet ter hoogte van de spouwsluitingen naar buiten worden afgevoerd.
Er kan geen sluitende garantie qua regendichtheid gegeven worden indien:
- het binnenspouwblad sterk luchtdoorlatend is (vb. schoon metselwerk)
- het buitenspouwblad uit niet-capillaire stenen is opgetrokken
- de spouw (te) smal is of volledig gevuld met bijvoorbeeld spouwisolatie.

De spouw kan wel of niet extra geventileerd worden. Men spreekt van extra ventilatie zodra onder en boven één of meer stootvoegen per lopende meter opengelaten worden. Tijdens de opbouw worden binnen- en buitenspouwblad onderling verbonden met spouwankers.

Wij verwijzen naar het BUtgb-informatieblad “Geïsoleerde spouwmuren met gevelmetselwerk” voor een uitvoerige omschrijving van de Bouwkundige ontwerp- en uitvoeringsprincipes.

Producten Muur

  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • brandveilige isolatie voor platte daken
  • voor het perfecte buitengevelisolatiesysteem
  • de revolutie in spouwisolatie
  • compactere én sterkere vloerisolatie
  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
Print Send to friend