Hellend dak

1. Klassieke uitvoering

- Bij de klassieke uitvoering isoleert men meestal tussen de draagconstructie.
- Het isolatiemateriaal, veelal minerale wol, wordt aangebracht tussen de spanten of de kepers van het dak, waarbij deze telkens een potentiële koudebrug kunnen vormen. Enerzijds door het geringe isolerend vermogen van hout (zie tabel) en anderzijds omdat een correcte plaatsing van de isolatie tussen kepers of spanten met soms onregelmatige tussenafstanden moeilijker is dan op het eerste zicht lijkt.
- Dit heeft tot gevolg dat het isolatieschild niet continu verloopt, wat tot koudebruggen kan leiden die zich na verloop van tijd zelfs aftekenen op de binnenafwerking van het dak.
- Bovendien moet onder de isolatie een bijkomend lucht- en dampscherm toegepast worden, zoniet bestaat de kans dat er condensatie optreedt in de constructie en dat de warmteverliezen stijgen door luchtlekken.
- Isoleren onderaan het dak gebeurt na het afdichten van het dak. Hierdoor werkt men in een meestal slecht geventileerde, gesloten zolderruimte waardoor het lichaam blootgesteld is aan toch vaak irriterende vezels.
- In ieder geval moet hier gekozen worden voor een isolatiemateriaal dat niet wegzakt door de dagelijkse trillingen van het gebouw.

2. Het ’SARKIng’-systeem

- De POWERROOF®/POWERROOF® MAXX isolatieplaten worden aan de bovenzijde van de draagconstructie bevestigd.
- Een groot voordeel is dat men op die manier de gekende problemen van een klassieke uitvoering kan vermijden.
- Zelfs bij onregelmatige tussenafstanden van spanten of kepers verzekert deze manier van werken de continuïteit van het isolatieschild, wat koudebruggen uitsluit.
- Een juiste uitvoering blijft natuurlijk onontbeerlijk.
- Bovendien betekent het SARKING-systeem een extra thermische bescherming voor de dragende elementen van het dak. Deze worden immers op dezelfde wijze als de rest van de woning geïsoleerd.
- Het isolatiemateriaal dient voor deze uitvoering aan enkele vereisten te voldoen:
• Vormvastheid: vermijden van ontoelaatbare doorbuigingen van het isolatiemateriaal
• Drukvastheid: voorkomen van ontoelaatbare samendrukkingen als gevolg van de dakbelastingen (pannen, sneeuw, wind)
• Warmteweerstand: voldoende hoge warmteweerstand (R) of lage lambda-waarde (λ).

Een materiaal dat aan deze vereisten probleemloos voldoet is POWERROOF®, vooral omwille van zijn:
- vochtbestendigheid en dimensionele stabiliteit
- hoge drukvastheid (gemiddeld 1,5 kg/cm2 bij 10% vervorming)
- lage lambda-waarde (0,024 W/mK)
- tand- en groefverbinding (thermische onderbreking); indien nodig kunnen de voegen ook afgeplakt worden of met kit dichtgemaakt worden

Producten Hellend dak

  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • isolatie voor hellende daken
  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
  • dakisolatie en onderdakfolie in één
  • zelfdragende en isolerende dakelementen
  • isolatie voor industriële en agrarische gebouwen
Print Send to friend